Archive for the ‘Satire’ Category

Vreselijk onrecht

Tuesday, March 31st, 2009
From me
to info@discriminatiemeldpuntgroningen.nl
date Fri, Mar 27, 2009 at 4:21 PM
subject Politie Groningen en hun houding tegen over buitenechtelijke kinderen

http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/stad/article4527189.ece/Politie_vindt_tattoo_beledigend

In navolging van bovenstaand artikel wil ik graag de politie Groningen ter verantwoording roepen, zij heeft blijkbaar negatieve connotaties bij het begrip ‘bastard’. Nu ben ik een kind van niet-getrouwde ouders, en voel mij daar niet minder om. Nu komt het wel eens voor dat je daarmee geconfronteerd wordt. En het is altijd lastig als een van je kennissen, vrij krijgt voor het zoveel jarig jubileum van zijn ouders, terwijl jij moet doorwerken. Maar dat de eerbaarheid van mijn soort mensen nu officieel ter discussie staat, stuit mij tegen de borst.

Vijftigduizend euro, als schadevergoeding voor het gedane leed en ter promotie van de trotse kinderen van zelfstandige ouders, lijkt me afdoende. Graag te storten op 50.31.7998 op naam van Stijn van Balen, Ter vermelding van “Vakantie naar Hawaii”.

Dank u vriendelijk,
Stijn van Balen

======================

From info@discriminatiemeldpuntgroningen.nl
to me
date Tue, Mar 31, 2009 at 9:49 AM
subject Re: Politie Groningen en hun houding tegen over buitenechtelijke kinderen

Geachte heer Van Balen,

Hierbij bericht ik u dat wij uw melding in goede orde heb ontvangen. U klacht is bij ons geregistreerd.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

met vriendelijke groet,
Discriminatie Meldpunt Groningen

E. Brinkhof
Klachtenconsulent

======================

Zo, en nu maar wachten op m’n centjes…

Systematiek om het allemaal overzichtelijker te maken

Friday, March 13th, 2009
RAL 7002

RAL 7002

Beste Guusje ter Horst,

Met betrekking tot de zaken rond de benoeming van een nieuwe korpschef voor de regio Zuid-Holland-Zuid.

Ik heb begrepen dat er enige strubbelingen zijn, in het ten uitvoer brengen van het door u gewenste beleid. Omdat ik mij heel goedkan voorstellen dat het invoeren van nieuw beleid, soms kan stuiten op praktische wisjes en wasjes, leek het mij handig om een geformaliseerd systeem te hebben.

Niet alleen zou een dergelijk systeem door zijn transparantie, allerlei bezwaren wegnemen over onduidelijkheid. Het is ook door zijn simpelheid een middel tegen alle willekeur en enig verwijt van subjectiviteit.

Ik heb enig onderzoek gedaan en ben op het volgende gestuit: Het RAL-schema, het mooie is dat dit al enige systematiek heeft vanzichzelf en wij dus niet met de hele lijst hoeven te werken. Een ander voordeel is dat het op internet vrijuit beschikbaar is, en dat burgers zichzelf al kunnen testen voordat ze op sollicitatie gaan (Dan moeten we nog wel rekening houden met het feit dat deze kleuren monitor afhankelijk zijn, maar dit kunnen we oplossen met een calibratieschema) Verder is dit een internationaal systeem en zijn er dus volop mogelijkheden om dit Europees uit te rollen.

Veel sterkte,

Stijn van Balen