Archive for April, 2009

Windhandel

Sunday, April 26th, 2009
Voor 2 karrenvrachten tarwe, 4 karrenvrachten rogge, 4 vette ossen, 8 vette varkens, 12 vette schapen, 2 vaten wijn, 4 vaten bier, 1000 pond kaas, een bed, een zilveren kelk en kleding is ze al van jou!

Voor 2 karrenvrachten tarwe, 4 karrenvrachten rogge, 4 vette ossen, 8 vette varkens, 12 vette schapen, 2 vaten wijn, 4 vaten bier, 1000 pond kaas, een bed, een zilveren kelk en kleding is ze al van jou!

Shorts verbieden, als er een correctie komt op een overspannen markt, dat is wat we afgelopen winter als probaat middel tegen waardedaling inzetten. Symptoombestrijding gaat het helemaal worden deze eeuw. Mag ik dan voorstellen dat we voortaan HIV gaan bestrijden door met tippex van plusjes, op diagonses, minnetjes te maken?

Te vaak hoor ik mensen klagen over windhandel, markten waar blijkbaar, volgens hen, teveel geld wordt gestoken in iets wat volgens hen niks waard is. Een voetballende tiener, de hoofdstedelijke huizenmarkt, een willekeurig dotcominitiatief, schiet u maar…

Ik zal niet zeggen dat elk van deze voorbeelden quatsch is, noch dat ze allen juist zijn, wat me wel opvalt is dat er steeds meer over geklaagd wordt. Een verschijnsel dat ondergewaardeerd is kan rekenen op investeringen, zelfs als het nog geen beursgenoteerd fonds is. Een verschijnsel in het andere schaaltje van de relatieve beoordelingsweegschaal, hoeft slechts te rekenen op afgunst. Dit terwijl er al honderden jaren een middel tegen is, van Hollandsch makelaardij: De short positie.

Als al die criticasters van de met geld smijtende bankiers van 2006, nou eens hun geld hadden geplaatst waar hun mond was, om het maar eens met een goed Angliscime te zeggen, dan waren zij een stuk rijker en was de crash een stuk geleidelijker. Bovendien had een rechtgeaard kapitalist kunnen zeggen, dat zij die gelijk hadden in hun inschattingen meer middelen tot hun beschikking zouden hebben om voortaan in te zetten, volgens hun klaarblijkelijk betere inschatting. Lees: De economie zou voortaan beter in ekaar zitten, de zon zou doorbreken en mensen zouden zingen en dansend door de straten trekken.

Wie tipt mij de volgende overschatte ergenis?