Systematiek om het allemaal overzichtelijker te maken

March 13th, 2009
RAL 7002

RAL 7002

Beste Guusje ter Horst,

Met betrekking tot de zaken rond de benoeming van een nieuwe korpschef voor de regio Zuid-Holland-Zuid.

Ik heb begrepen dat er enige strubbelingen zijn, in het ten uitvoer brengen van het door u gewenste beleid. Omdat ik mij heel goedkan voorstellen dat het invoeren van nieuw beleid, soms kan stuiten op praktische wisjes en wasjes, leek het mij handig om een geformaliseerd systeem te hebben.

Niet alleen zou een dergelijk systeem door zijn transparantie, allerlei bezwaren wegnemen over onduidelijkheid. Het is ook door zijn simpelheid een middel tegen alle willekeur en enig verwijt van subjectiviteit.

Ik heb enig onderzoek gedaan en ben op het volgende gestuit: Het RAL-schema, het mooie is dat dit al enige systematiek heeft vanzichzelf en wij dus niet met de hele lijst hoeven te werken. Een ander voordeel is dat het op internet vrijuit beschikbaar is, en dat burgers zichzelf al kunnen testen voordat ze op sollicitatie gaan (Dan moeten we nog wel rekening houden met het feit dat deze kleuren monitor afhankelijk zijn, maar dit kunnen we oplossen met een calibratieschema) Verder is dit een internationaal systeem en zijn er dus volop mogelijkheden om dit Europees uit te rollen.

Veel sterkte,

Stijn van Balen